Bouwkundig Advies

Vlaming Erfgoed biedt bouwkundig advies voor alle aspecten van het bouwproces van idee tot eindresultaat. We verzorgen bouwkundige inspecties, vervaardigen bouwtekeningen op alle schaalniveaus, ontwerp- en detailtekeningen, schrijven bestekken voor restauraties. Tevens kunnen we omgevingsvergunningen en aanbestedingstrajecten ondersteunen. We zijn gespecialiseerd in het bouwkundig toezicht: controle uitvoering van de bouwwerkzaamheden volgens het bestek, inschrijfbegroting en geldige normen en technische eisen, bewaking planning tijdens de bouw en de
kwaliteitscontrole. We kunnen ingeschakeld worden ook voor het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en haalbaarheidsonderzoeken.

 

Bouwkundige inspectie 

Vlaming Erfgoed verzorgt bouwkundige inspecties van verschillende aard, zo kan men denken aan een inspectie van de algemene bouwkundige staat van een gebouw, dan wel een onderzoek nar de oorzaak van een specifiek gebrek. Doel van deze inspecties zou kunnen zijn een, inventarisatie van gebreken, het opstellen van een leerjaren onderhoudsplan, restauratieplan, herbestemming, renovatie of verbouwing. Hierbij worden bouw- technische, bouw-mechanische bouw-fysische aspecten meegenomen in het onderzoek. Ook bouwhistorie en gebruik van het gebouw kunnen worden meegenomen in de analyse.

Projecten: Nieuwe Kerk in Zierikzee, Fort Rammekes, Oude kerk in Naaldwijk, Kerk St. Anna ter Muide, St. Anthonius kathedraal, Gevangenpoort in Den Haag, Ruïne van Brederode, Stadhuis Geertruidenberg, Huis Doorn, Geofort.

 

 

Bouwkundige tekeningen

Vlaming Erfgoed kan van dienst zijn bij het nieuw vervaardigen, dan wel bijwerken van bestaande bouwtekeningen. Ingescande tekeningen kunnen worden omgezet naar CAD of in het werk worden ingemeten. Technieken zoals fotogrammetrie en laserscans kunnen hiervoor worden ingezet. Output kan zowel in 2D als 3D.

Ontwerp/ Detailering
Van schetsontwerp tot werktekeningen. Voor vormgeving en of engineering, elk vraagstuk krijgt een invulling op maat.

Bestek
Opgesteld volgens de meest recente uitvoeringsrichtlijnen, biedt Vlaming Erfgoed bestekken en werkomschrijving die alle projectdoelstellingen borgen. Dit met daarin voldoende ruimte om (voor restauratie voorziene) onvoorziene te kunnen opvangen tijdens uitvoering.

Omgevingsvergunning

Aanbesteding

Bouwkundig toezicht

Meerjarenonderhoudsplan