Fort Rammekens, Ritthem

 

Consolidatie in dienst van Rothuizen Erfgoed

Onderhoud als Vlaming Erfgoed

18 (Medium)
Opdrachtgever Staatsbosbeheer
Architect Rothuizen Erfgoed
Aannemer consolidatie Heijmans

onderhoud Leenhouts

Constructeur Constructiebureau De Prouw BV, Bunnik
Directievoerder Rothuizen Erfgoed
Omvang circa m² bvo
Bouwtijd consolidatie 2012/2013

onderhoud 2017/2018

bouwsom circa € 1.400.000,= exclusief BTW

gewerkt aan:

  • consolidatie: Bouwkundige heropname, bijstellen restauratieplan, schrijven bestek, directieraming, tekeningen, Selectie een aanbesteding, toezicht en directievoering.
  • onderhoud: Plan omzeteten in Plantadis, meerjarenonderhoudsplan in kader van Brim, subsidieaanvraag, aanbesteding, begeleiding en bouwkundig en financieel toezicht van werkzaamheden.

 

 

Beschrijving

Fort Rammekens is een tijd capsule . Het is het oudste zee fort van Noordwest Europa, in een paar jaar tijd gebouwd vanaf 1547. Uit die periode dateert de machtige ingang met de beroemde toegangspoort.
Het fort veranderd drastisch van uiterlijk in de tijd van Napoleon en heeft ook toevoegingen die door de Duitse bezetter zijn aangebracht. Het bijzondere van het Fort is dat de tijd zijn sporen heeft achter gelaten en een synergie heeft gevormd met zijn omgeving. Het vervallende bied ruimte voor groei. Natuur samen monumentale  erosie en littekens uit de geschiedenis.
Dit vraagt niet om een restauratie maar consolidatie. Door verfijnde analyse van de erosie worden plaatselijk kleine aanpassingen en herstellingen gedaan om het verval te controleren  en te kunnen remmen, zonder daar bij de identiteit van het monument en zijn omgeving aan te tasten.

Bouwkundig betekenende dit met name de verbetering van de waterhuishouding van de gevels en grond gedekte bouwmassa. Dit door aanbrengen van waterkerende lagen en drainages en het plaatselijk uitvoeren metsel- en natuursteenherstel.

Onlosmakelijk aan dit project verbonden zijn de ecologische- (beschermde flora en fauna) archeologische- (opgravingen van vroegere tijdslagen) en bouwhistorisch- (geschiedkundige bouwsporen) waardenstellingen. Daarnaast moest een groot deel van de werkzaamheden worden uitgevoerd onder toezicht van de EOD (explosieven Opruimings Dienst) gezien het gehele gebied aan het einde van de 2e wereldoorlog door de geallieerde is gebombardeerd.