Huis Doorn (Poortgebouw)

Opdrachtgever Rothuizen
Architect Rothuizen Erfgoed
Aannemer Bouwbedrijf Burgy
Constructeur
Directievoerder Rothuizen Erfgoed
Omvang circa m² bvo
Bouwtijd 2016/2017
Bouwsom circa € 1.200.000,= exclusief BTW

gewerkt aan:

  • Bouwkundige opname, bijstellen restauratieplan, schrijven bestek, directieraming, tekeningen, selectie een aanbesteding, bouwkundig en financieel toezicht en directievoering.

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf / Rothuizen zijn in 2016/2017 de restauratiewerkzaamheden aan Museum Huis Doorn uitgevoerd. Met name aan het Poortgebouw heeft grondig onderhoud plaats gevonden. Leien daken werden hersteld. Aangetaste kozijnen, ramen en deuren werden traditioneel hersteld en geschilderd. Ook heeft er plaatselijk herstel plaats gevonden aan het gevelmetselwerk en kelder werd water dicht gemaakt  door een drainagesysteem. De technische installaties werden opgewaardeerd en er werden (beperkte) aanpassingen gedaan aan het interieur t.b.v. de museale functies van het complex. Rothuizen Architecten heeft bij de planvorming van dit project beroep gedaan op Vlaming Erfgoed (technische opnames, meerjaren onderhoudsplan, directieraming etc.) Vlaming Erfgoed heeft Rothuizen in de uitvoering verder ondersteund met de directievoering en toezicht van het project. Het project werd gerealiseerd door Bouwbedrijf Burgy.

Het poortgebouw werd in 1920 gebouwd i.o.v. Keizer Wilhelm II, die na zijn vlucht uit Duitsland Huis Doorn bewoonde. Lees zijn levensverhaal op www.huisdoorn.nl. Het museum blijft tijdens de werkzaamheden open voor publiek.