Opdrachtgevers & Relaties

Recensies
"De Walcherse Archeologische Dienst werkte in het kader van het project Fort Rammekens bij Ritthem intensief samen met Volker Vlaming. Het complexe karakter van het project, waarbij archeologische, bouwhistorische en milieukundige waarden verenigd moesten worden met de technische aspecten van de consolidatie, was voor alle partijen een uitdaging. Dat dit op het einde van de rit naar ieders tevredenheid gebeurd is, kan zeker voor een groot deel aan het sturende werk van Volker worden toegeschreven.  Volker combineert professionalisme met een groot enthousiasme en liefde voor zijn vak. Zijn oprechte interesse en respect voor ieders metier en zijn probleemoplossende instelling werd door iedereen erg gewaardeerd. We hopen dan ook zeker dat onze wegen elkaar in de toekomst nog vaak mogen kruisen."_________Bram Silkens, Archeoloog van de Walcherse Archeologische Dienst
Peter BouwerPeter BouwerGemeente Westland
"Ik heb Volker in 2005 ontmoet tijdens de opleiding MBO+/HBO Monumentenzorg aan de Hogeschool van Utrecht. Hij wist onze groep te boeien met zijn persoonlijkheid en zijn meesterschap als restauratieschilder. Het was een aangename verassing om Volker in 2010 weer te ontmoeten tijdens de restauratie van de Oude Kerk in Naaldwijk als restauratieadviseur van Rothuizen. Inmiddels is Volker door de gemeente Westland gevraagd voor de restauratie van de toren van dezelfde kerk in eigendom van de gemeente. Hij zet zich tevens in voor het behoud van een rijks monumentale fruitmuur in het Westland. Door de nauwe samenwerking in de afgelopen drie jaar kan ik Volker oprecht aanbevelen. Ik heb hem leren kennen als een creatieve en enthousiaste erfgoedridder, een bruggenbouwer en innovator."_________Peter Bouwer ,Vakspecialist Cultuur Historisch Erfgoed Westland Secretaris monumentencommissie Westland.
Erik Jan BransErik Jan BransRothuizen Erfgoed
"Volker heb ik leren kennen als collega bij Rothuizen. Door zijn grote enthousiasme, betrouwbaarheid en sociale intelligentie was hij een bindende factor binnen Rothuizen Erfgoed. Zijn creativiteit en enthousiasme werkt aanstekelijk. Volker’s gedrevenheid en kennis zorgde er voor dat in zijn projecten kwaliteit werd geleverd binnen de kaders van tijd en geld, zowel intern als extern. Belangrijk is dat hij daarin oog heeft voor de belangen van de verschillende partijen en daarin de balans weet te vinden. Nu collega Volker, Vlaming Erfgoed is geworden werken we samen op een aantal projecten zoals de Ruïne van Brederode en de restauratie van de toren van de Oude Kerk te Naaldwijk. In deze gewijzigde omgeving zet hij de zelfde kwaliteiten met verve in, waardoor het altijd een plezier is om vol vertrouwen met hem “over de bouw te lopen”. Ik hoop op een duurzame samenwerking."_________Erik Jan Brans,  Restauratie Architect  voor Rothuizen Erfgoed.
"De Walcherse Archeologische Dienst werkte in het kader van het project Fort Rammekens bij Ritthem intensief samen met Volker Vlaming. Het complexe karakter van het project, waarbij archeologische, bouwhistorische en milieukundige waarden verenigd moesten worden met de technische aspecten van de consolidatie, was voor alle partijen een uitdaging. Dat dit op het einde van de rit naar ieders tevredenheid gebeurd is, kan zeker voor een groot deel aan het sturende werk van Volker worden toegeschreven. Volker combineert professionalisme met een groot enthousiasme en liefde voor zijn vak. Zijn oprechte interesse en respect voor ieders metier en zijn probleemoplossende instelling werd door iedereen erg gewaardeerd. We hopen dan ook zeker dat onze wegen elkaar in de toekomst nog vaak mogen kruisen."_________Bernard Meijlink,  Archeoloog van de Walcherse Archeologische Dienst
Robert TimmerRobert TimmerStaatsbosbeheer
"Als projectleider bij Staatsbosbeheer heb ik in de periode 2011-2014 ruim twee jaar lang intensief samengewerkt met Volker aan de consolidatie van Fort Rammekens. We werken samen in een team waarin hij als directievoerder optrad. In de aanbestedingsprocedure en nazorgfase was Volker bovendien een waardevol adviseur. Ik heb de samenwerking met Volker als zeer prettig ervaren. Het consolideren van fort Rammekens was op meerdere vlakken een complexe uitdaging. Voor de start uitvoering was het fort overwoekerd en slecht toegankelijk. Wat er achter de meters dikke muren zat was slechts steekproefsgewijs in te schatten. In het bestek zijn de principes vastgelegd, maar in de praktijk was veelal sprake van maatwerk. Temeer omdat het terrein bovenop het fort één groot archeologisch reservaat bleek. Aan Volker heb ik een zeer vakkundige ruggensteun gehad. Zijn uitstekende vakkennis en grondige dossiervorming zijn onontbeerlijk bij een complex interdisciplinair project als deze. Ik ken Volker als oprecht en recht door zee."_________Robert Timmer, Adviseur & projectleider, Staatsbosbeheer;Landschap | Cultuurhistorie | Monumentenbeheer   
Tom Haartsen (CDC) Tom Haartsen (CDC) climatic design consult
"Volker Vlaming bleek bij de restauratie van de Nieuwe Kerk te Zierikzee de trekker die tot het gaatje gaat. In alle kennisgebieden wil hij het naadje van de kous weten."________ Tom Haartsen;  partner/senior consultant building physics van Climatic Design Consult.
"Bouwhistorisch onderzoek is de methode bij uitstek om de bouw- en verbouwingsgeschiedenis van een gebouw te achterhalen. Daarmee leert men het gebouw pas echt kennen. Die kennis is ook van belang om een optimaal resultaat bij een restauratie of verbouwing te behalen. In de voorbereiding van een ontwerp of plan van aanpak is een gebouw vaak nog voorzien van voorzetwanden, verlaagde plafonds of andere afwerkingen. Veel informatie over opzet en constructie blijft in die fase nog verstopt. Daarom is het ook van belang om bouwhistorische waarnemingen tijdens de uitvoering te verrichten, zodra muren, balklagen en (resten van oude) interieur-afwerkingen in het zicht komen. Het is natuurlijk ideaal als een bouwhistoricus het hele proces van ontmanteling, verwijdering van recente afwerkingen kan volgen. Maar dat is niet efficiënt. Veel beter en efficiënter is het als de bouwbegeleider, uitvoerder of opzichter een basiskennis hebben van bouwhistorie. Dan kan de bouwhistoricus worden opgeroepen als er belangrijke zaken aan het licht komen. Zaken, die niet alleen van belang zijn voor analyse van de bouwgeschiedenis maar ook voor een verantwoorde besluitvorming bij de uitvoering van een bouwplan.Volker Vlaming heeft die kwaliteiten. Hij ziet niet alleen wanneer bouwhistorisch onderzoek noodzakelijk is of een goede bijdrage aan analyse van het gebouw kan opleveren, maar ook hoe de resultaten van dat onderzoek kunnen bijdragen aan een betere restauratie of verbouwing. Bij de consolidatie van fort Rammekens was hij bovendien een sleutelfiguur in de afstemming van het onderzoek door de archeologen en bouwhistoricus."__________Jan van der Hoeve (bouwhistoricus)