Kasteel Amerongen (Koetshuis)

In dienst van Jurriëns Monumenten Onderhoud

stalplein
Opdrachtgever Stichting Kasteel Amerongen, Amerongen
Architect Van Hoogevest architecten, Amersfoort
Aannemer Jurriëns Monumenten Onderhoud
Constructeur Constructiebureau De Prouw BV, Bunnik
Directievoerder Van Hoogevest architecten, Amersfoort
Omvang circa 3.000 m² bvo
Bouwtijd 2004-2011 (gefaseerd uitgevoerd)
Bouwsom circa € 12.000.000,= exclusief BTW

gewerkt aan:

  • Calculatie, projectvoorbereiding en aanbesteding koetshuis

Bijzonderheden

Van 2004 tot 2011 vond een grondige restauratie plaats van verschillende gebouwen van deze buitenplaats, het interieur en de collectie. Hieronder viel ook het koetshuis. De restauratie hiervan gebeurde  in nauw overleg en in samenwerking met de opdrachtgever, Rijksdienst  voor het Cultureel Erfgoed en de architect .

De bouwkundige restauratie richtte zich hoofdzakelijk op het herstel van het casco van de gebouwen, het  interieur en de installaties.

Hoewel behoud van het monument voorop staat, zijn er op verschillende plaatsen noodzakelijke bouwtechnische ingrepen gedaan.  Deze aanpassingen  waren met name voor het gebruik nodig. Het betrof met name om de constructieve onderdelen van de gebouwen en het inbrengen van installaties. Deze aanpassingen in de gebouwen zijn zo uit gevoerd dat deze nauwelijks te zien zijn.

Dit project kreeg de kwalificatie van een high level conservation  door de sterk conserverende aanpak, waarbij de historische gelaagdheid in de gebouwen bewaard is gebleven.