St. Antoniuskathedraal, Breda

te Breda

In dienst van Rothuizen erfgoed

77 (Medium)
Opdrachtgever Bisdom Breda
Architect Rothuizen Erfgoed
Aannemer
Constructeur
Directievoerder Bisdom Breda
Omvang circa m² bvo
Bouwtijd 2010
Aanneemsom circa € 1.100.000,= exclusief BTW

gewerkt aan:

  • Bouwkundige opname, restauratieplan, meerjaren-onderhoudsbegroting, bestek, tekeningen, subsidie aanvraag.

Beschrijving

De Sint-Antoniuskerk is een zogenaamde Waterstaatskerk, een kerk waarvan de bouw grotendeels betaald werd door de landelijke overheid en om die reden onder toezicht stond van ingenieurs van Waterstaat. De kerk werd gebouwd in 1837 naar een ontwerp van architect Pieter Huijsers in de toen gebruikelijke neoclassicistische stijl. Dit uit zich aan de buitenkant voornamelijk in de voorgevel. Drie soorten zuilen uit de klassieke oudheid zijn duidelijk te onderscheiden: van onder naar boven Dorisch, Ionisch en Korinthisch. Het fronton onder de klokkenstoel lijkt op een Griekse tempel. Het bovenste torentje lijkt op een Romeins of Grieks liefdestempeltje.

Voor het Bisdom Breda is voor het kunnen aanvragen van de BRIM subsidie een bouwkundige inspectie gedaan om de behoefte van het gebouw te kunnen inventariseren. Aan de hand van deze gegevens is een restauratieplan opgezet. Het meerjarenplan is in nauw overleg met de opdrachtgever afgestemd op de voor hem beschikbare middelen.

Het plan is in 2011 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gehonoreerd en het plan wordt inmiddels in uitvoering gebracht.